YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur Kapalı Havzası

Acıgöl

İl:
Afyonkarahisar, Denizli
İlçeler: Dazkırı, Başmakçı Gölü, Çardak Gölü
Yüzölçümü: 21000
Rakım: 836 m
Koruma: Kısmen
Başlıca Özellikleri: Tuz gölü, step
Kuş Türleri: Hem sulakalanda , hem de çevresindeki dağlarda üreyen angıt, yıl boyunca büyük sayıda görülür. 1993'te Acıgöl' de yaklaşık 150 yuvadan oluşan bir flamingo kolonisi belirlenmiştir. Bu kayıt Acıgöl'ü Türkiye' de flamingonun ürediği beş alandan biri durumuna getirmişse de, üremenin her yıl gerçekleşmediği sanılmaktadır. Alan aynı zamanda üreyen kılıçgaga, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu ve gülen sumru popülasyonlarıyla da önemli kuş alanları statüsü kazanır.

Uyduğu Kriterler: A4i, B1i. B2, B3