YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuzey Antalya Turizm Kenti

Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin ilan edilmesindeki amaç, içerisinde birden fazla turizm faaliyetinin (Kongre Turizmi, Eko Turizm, Golf Turizmi, Kültür Turizmi, Disneyland vb.) bulunduğu, kıyıda yer alan turizm baskısına hem alternatif olacak, hem de kıyı turizmi ile bütünleşerek yılın tamamında turizm faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayacak bir turizm kentinin oluşturulmasıdır. 

Proje alanı, güneyde Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı, Kepez Belediyesi ve Varsak Belediyesinin kuzey sınırlarının bir bölümünü, kuzeyde Antalya orta platosunun Toros Sıradağları eteklerine yaklaşan kısmını, batıda Yeşilbayır ve Döşemealtı Belediye  sınırlarının da bir kısmını kapsayan Antalya – Burdur karayoluyla doğuda Antalya – Isparta karayolu arasında kalan yaklaşık 30.000 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde 50.000 yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmiştir.

Planlama çalışmaları devam etmektedir.