YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hayvan Türlerinin Araştırılması

Hayvan türlerini araştırmak amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu araştırmacıların faaliyetleri ve bu konuda yapılan başvuruların belirli bir prosedür çerçevesinde ilgili birimlere iletilmesi tedbirleri de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir.

Ülkemizde gerçekleştirilecek araştırma izinleri konusundaki başvurular, ülke dışında T.C. Büyükelçilikleri, ülke içinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmaktadır. Başvuru sahiplerine izin verilebilmesi için, alanlarında ciddi çalışmaları ve eserleri olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır..

Başvuru talepleri gerekli resmi makamlar tarafından incelendikten sonra uygun bulunması halinde belli koşullarda araştırma izni verilmektedir. Araştırma çalışması kapsamında, yaban hayvanlarından örnek toplanmasına ve yumurta vb. üretim materyallerinin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir.