YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BELGELİ SEYAHAT ACENTALARININ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

1.  Şube Kuruluş Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

2.  Şube Kapanış Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

3.  Acenta Unvan Değişikliği Başvurusu

4.  Ticaret Unvanı Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

5.  Adres Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

6.  Grup Değişikliği Talebi(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

7.  Nev'i Değişikliği Talebi(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

8.  Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

9.  Şirket Birleşmesi Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

10. Seyahat Acentası Personel Değişikliği Talebi(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

11. Acentanın Teminat Değiştirilmesi

12. Nakit Teminat İade İşlemleri

13. Seyahat Acentası işletme Belgesi Devri Talebi

14. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu (Yukarıdaki bütün taleplerde bu formun doldurulması mecburidir!!